AEMovers Hong Kong Speaks Filipino 

Para sa inyong kaalaman, mayroon ang Asian Express na Pilipino na pwedeng kumausap sa inyo sa Tagalog na salita upang mapadali ang inyong komunikasyon. Ako si Ruby Rennie na may 4 apat na taon sa Industriya ng Relokasyon.At handang tumulong sai inyo na magbigay and payo sa anumang katanungan sa inyong planong paglipat sa anumang parte ng mundo.

Contact : Ruby Rennie / Relocation Manager
Location : Asian Express Hong Kong
E-mail : rrennie@aemovers.com.hk
Phone : +852 2500 7013
Mobile : +852 9163 7122
  Last updated: March 10, 2016